ການອະນຸລັກ

ໂພສຕ໌ໂຕນີ້ຍັງມີຢູ່ໃນອີກດ້ວຍ: enEnglish

ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າແຫ່ງປະເທດລາວໄດ້ຮ່ວມມືກັບໂຄງການອະນຸລັກຢູ່ໃນພາກພື້ນ ແລະ ໂຄງການອະນຸລັກສາກົນເພື່ອຊ່ວຍເຂົ້າໃນການສະກັດກັ້ນບັນຫາການຄ້າສັດປ່າບໍ່ໃຫ້ແຜ່ລາມອອກເປັນວົງກວ້າງ.

ປັດຈຸບັນໂຄງການອະນຸລັກສັດປ່າແມ່ນມີມາໃນຫຼາຍແບບການເຊັ່ນ: ໂຄງການທີ່ເຮັດວຽກກັບສັດ, ການຂະຫຍາຍພັນສັດ, ການບຳບັດຟື້ນຟູ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ການສຶກສາ

ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າແຫ່ງປະເທດລາວເປັນອົງການແຖວໜ້າເພື່ອການອະນຸລັກສັດປ່າໃນ ສປປ ລາວ.
ສູນຂອງພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຮ່ວມມືກັບໂຄງການອະນຸລັກຫຼາຍໆໂຄງການເພື່ອດຳເນີນການຕ້ານການຄ້າສັດປ່າ, ພວກເຮົາສາມາດສ້າງສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງຂຶ້ນມາໄດ້ບໍ່ສະເພາະແຕ່ພາຍໃນປະເທດລາວເທົ່ານັ້ນ ມັນຍັງສາມາດເປັນຈຸດປ່ຽນໃຫ້ກັບທົ່ວໂລກນຳອີກ.
ເພື່ອຕິດຕາມຂ່າວສານການປະຕິບັດໂຄງການລ່າສຸດຂອງພວກເຮົາທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງທີ່ສື່ອອນໄລນ໌ຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາໄດ້

 

Instagram