ກິດຈະກໍາ

ໂພສຕ໌ໂຕນີ້ຍັງມີຢູ່ໃນອີກດ້ວຍ: enEnglish

ຫຼັກ​ສູດຝຶກອົບຮົມທັກສະການສຳຫຼວດພາກສະໜາມກ່ຽວກັບເຕົ່າບົກ ແລະ ເຕົ່ານ້ຳຈືດ ເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2019

ມູນນິທິອະນຸລັກສັດປ່າລາວ LCTW ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍທີ່ຈະມາປະກາດວ່າພວກເຮົາຈະເປັນເຈົ້າພາບຮ່ວມມືກັບໂຄງການອະນຸລັກເຕົ່າອາຊີ Asian Turtle Program ເພື່ອຈັດຕັ້ງຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມທັກສະການສຳຫຼວດພາກສະໜາມກ່ຽວກັບເຕົ່າບົກ ແລະ ເຕົ່ານ້ຳຈືດ ເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2019.

ຫຼັກສູດນີ້ແມ່ນເໝາະສົມສໍາລັບນັກສຶກສາລາວຜູ້ທີ່ມີພອນສະຫວັນຢາກເປັນນັກຊີວະວິທະຍາ ແລະ ນັກອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ ເພາະຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວນີ້ຈະຊ່ວຍພັດທະນາທັກສະຂອງນັກສຶກສາໃນເຕັກນິກການຄົ້ນຄ້ວາໄປພ້ອມໆກັບການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເຕົ່າບົກ ແລະ ເຕົ່ານໍ້າໃນ ສປປ ລາວ.

ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຖືກຮັບເຊີນໄປທີ່ໂຄງການມູນນິທິອະນຸລັກສັດປ່າລາວ LCTW ຢູ່ທີ່ບ້ານ ເກີນ, ແຂວງວຽງຈັນເພື່ອຮ່ວມໂປຼແກມສຶກສາຫຼາຍອາທິດ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ເຊີນເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ເພຈເວັບໄຊທ໌ຂອງໂຄງການອະນຸລັກເຕົ່າອາຊີ Asian Turtle Program.

Logo Full Size Final_Clear background
29589_518952974805215_2055888660_n
Instagram