ກູ້ໄພ, ບຳບັດຟື້ນຟູ ແລະ ປ່ອຍຄືນສູ່ປ່າ

ໂພສຕ໌ໂຕນີ້ຍັງມີຢູ່ໃນອີກດ້ວຍ: enEnglish

ປະເທດລາວມີຊາຍແດນຕິດກັບ 5ປະເທດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ມັນຈິ່ງໄດ້ກາຍເປັນເສັ້ນທາງຫຼັກໃນການລັກລອບການຄ້າສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ ໄດ້ພົບເຫັນສັດ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນຂອງສັດຈຳນວນຫຼາຍທີ່ນຳມາຈາກທະວີບອາຟຣິກາໂດຍຜ່ານ ສປປ ລາວ ເພື່ອນຳໄປຍັັງ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ສປ ຈີນ. ນອກນີ້ຍັງພົບເຫັນໝີຫຼາຍໆໂຕທີ່ຖືກເກັບລ້ຽງໄວ້ໃນຟາມເພື່ອສະກັດເອົາບີຂອງມັນ, ມີລີງຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຖືກນຳໄປເປັນສັດລ້ຽງ ແລະ ລິ່ນເປັນລ້ານໆໂຕທີ່ຖືກນຳໄປຂາຍເພື່ອເອົາເກັດຂອງພວກມັນ ຖືໄດ້ວ່າສັດເຫຼົ່ານີ້ເປັນສັດທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸກຄາມຫຼາຍທີ່ສຸດທີ່ທ່ານອາດຈະບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາກ່ອນ ແລະ ພວກມັນໄດ້ຖືກນຳມາເປັນສິນຄ້າໃນທຸກໆປີ ເຊິ່ງມັນເປັນການຄ້າສັດປ່າທີ່ຜິດຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ.
ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຍຶດສັດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້, ເພິ່ນຈະນຳມາໄວ້ທີ່ສູນກູ້ໄພ ແລະ ອະນຸລັກຂອງພວກເຮົາ. ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ທີມງານກູ້ໄພສາມາດໄປກູ້ໄພ ແລະ ນຳເອົາສັດເດີນທາງມາທີ່ສູນຢ່າງປອດໄພ, ພວກເຮົາເດີນທາງໄປທຸກໆແຫ່ງໃນປະເທດລາວເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສັດປ່າເຫຼົ່ານັ້ນ. ຈາກນັ້ນພວກເຮົາກໍໄດ້ເບິ່ງແຍງດູແລ ພ້ອມທັງປິ່ນປົວ, ຟື້ນຟູ ແລະ ປ່ອຍສັດເຫຼົ່ານັ້ນກັບຄືນສູ່ປ່າ.

ມໍຣິດສ໌, ລີງລົມພັນນ້ອຍ (Nycticebus pygmaeus), ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 03/08/2017 ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານລາວ

ເມື່ອສັດເຫຼົ່ານັ້ນມາຮອດສູນແລ້ວ, ສັດຕະວະແພດຈະນຳເອົາພວກມັນມາກວດສຸຂະພາບ. ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະປະເມີນສຸຂະພາບ ພ້ອມທັງສະພາບຈິດໃຈຂອງພວກມັນວ່າຢູ່ໃນຂັ້ນໃດ ແລະ ຈະສາມາດຟື້ນຟູເພື່ອປ່ອຍກັບຄືນສູ່ປ່າໄດ້ຫຼືບໍ່. ສຳລັບສັດທີ່ຈະຖືກປ່ອຍກັບຄືນສູ່ປ່າໃນອະນາຄົດນັ້ນຈະໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນຄອກທີ່ໄດ້ອອກແບບມາພິເສດ ໂດຍອີງໃສ່ລັກສະນະພິເສດຂອງມັນເຊັ່ນ: ສັດບາງຊະນິດມັກປີນໄຕ່, ບາງຊະນິດມັກຫາອາຫານຢູ່ຕາມພື້ນດິນ, ອາໄສຢູ່ຄອກກາງແຈ້ງທີ່ມີອ່າງລອຍນ້ຳ ຫຼື ບ່ອນບິນ ແລະ ອາສາສະໝັກໄດ້ຊ່ວຍອອກແບບກິດຈະກຳການສົ່ງເສີມພຶດຕິກຳຂອງສັດເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກມັນມີພຶດຕິກຳແບບທຳມະຊາດ ແລະ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ພວກມັນສາມາດດຳລົງຊີວິດໄດ້ເມື່ອຖືກປ່ອຍກັບຄືນສູ່ປ່າ.

ເມື່ອສັດເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຜ່ານການປະເມີນຄັ້ງສຸດທ້າຍເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ພວກມັນກໍ່ຈະຖືກປ່ອຍສູ່ເຂດປ່າສະຫງວນເພື່ອໃຫ້ພວກມັນມີຊີວິດທີ່ປອດໄພ ປາສະຈາກຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກລ່າ ແລະ ນຳມາຄ້າອີກ.

ປ່ອຍງູຫຼາມ (Python reticulatus) ຄືນສູ່ປ່າ ໃນວັນທີ 08/10/2017

ມີສັດປ່າຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ຖືກລັດຖະບານຍຶດຈາກການຄ້າສັດປ່າທີ່ຜິດລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ນຳມາໄວ້ທີ່ສູນຂອງພວກເຮົາເພື່ອຟື້ນຟູ ແລະ ປ່ອຍກັບຄືນສູ່ປ່າ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນນີ້ສັດເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນປ່າຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະແລ້ວ.

Facebook
Facebook
Instagram
YOUTUBE