ທີ່ຢູ່

ໂພສຕ໌ໂຕນີ້ຍັງມີຢູ່ໃນອີກດ້ວຍ: enEnglish

ທີ່ຢູ່

ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າແຫ່ງປະເທດລາວ
ບ້ານນາໝາກ
ເທດສະບານບ້ານເກິນ
ເມືອງ ທຸລະຄົມ
ແຂວງວຽງຈັນ
ສປປ ລາວ

 

ສູນຂອງພວກເຮົາຕັ້ງຢູ່ບ້ານແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງ 60ກິໂລແມັດ ທາງພາກເໜືອຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

ທ່ານສາມາດເດີນທາງມາທີ່ນີ້ໄດ້ດ້ວຍລົດໂດຍສານຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ບ້ານເກິນ

Instagram