ບໍລິຈາກ

ໂພສຕ໌ໂຕນີ້ຍັງມີຢູ່ໃນອີກດ້ວຍ: enEnglish

ທ່ານສາມາດບໍລິຈາກໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຜ່ານທາງ:

logo-large

ການໂອນເງິນຜ່ານທະນາຄານ

ຊື່ທະນາຄານ: ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈໍາກັດ

ຊື່ບັນຊີ: ມູນນິທິອະນຸລັກສັດປ່າ (ມ ອ ສ)

ທີ່ຢູ່ບັນຊີ: 372 ສອງແຍກຖະໜົນດົງປາລານ ແລະ ດົງປາຍນາ, ໜ່ວຍ21, ບ້ານ ໂພນສະຫວັນເໜືອ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ

ຕູ້ໄປສະນີ: 1555

ບັນຊີເລກທີ່: 221084-14-0101

ລະຫັດຜ່ານ: ACLBLALA

Facebook
Facebook
Instagram
YOUTUBE