ບໍລິຈາກ

ໂພສຕ໌ໂຕນີ້ຍັງມີຢູ່ໃນອີກດ້ວຍ: enEnglish

ທ່ານສາມາດບໍລິຈາກໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຜ່ານທາງ:

Logo_SCB.svg

ການໂອນເງິນຜ່ານທະນາຄານ

ຊື່ທະນາຄານ: Siam Commercial Bank PCL

ຊື່ບັນຊີ: CTW

ທີ່ຢູ່ບັນຊີ: 117 Lanxang-Samsenthai Road, Ban Sisaket, Muang Chanthaboury, Vientiane, Lao PDR

ບັນຊີເລກທີ່: 905-2-01819-2-840

ລະຫັດຜ່ານ: SICOLALA

Facebook
Facebook
Instagram
YOUTUBE