ລາຍການສິ່ງທີ່ຕ້ອງການທົ່ວໄປ

ໂພສຕ໌ໂຕນີ້ຍັງມີຢູ່ໃນອີກດ້ວຍ: enEnglish

ເຄື່ອງຂອງທີ່ຕ້ອງການນີ້ແມ່ນເຄື່ອງຂອງທົ່ວໄປທີ່ພວກເຮົາໄດ້ນໍາໃຊ້ທຸກໆມື້ຢູ່ທີ່ມູນນິທິອະນຸລັກສັດປ່າລາວ(LCTW). ຖ້າທ່ານໃດສົນໃຈທີ່ຈະບໍລິຈາກເຄື່ອງຂອງພິເສດເພີ່ມເຕີມໃຫ້ກັບໂຮງໝໍສັດປ່າຂອງພວກເຮົາ ເຊີນຕິດຕາມເບິ່ງລາຍການເຄື່ອງຂອງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການໄດ້ທີ່ນີ້.

ທ່ານສາມາດນໍາເອົາເຄື່ອງຂອງທີ່ທ່ານຢາກບໍລິຈາກນັ້ນມາໃຫ້ມູນນິທິອະນຸລັກສັດປ່າລາວໂດຍກົງກໍ່ໄດ້ ຫຼື ຖ້າຫາກວ່າສົ່ງຈາກຕ່າງປະເທດມາ, ທາງທີ່ດີກະລຸນາສົ່ງອີເມວຫາພວກເຮົາທີ່[email protected]

ເຄື່ອງຂອງທີ່ຕ້ອງການທົ່ວໄປແບ່ງອອກເປັນ 4 ປະເພດ ແລະ ພວກເຮົາມີຕົວຢ່າງຂອງເຄື່ອງຂອງແຕ່ລະປະເພດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ນໍາໃຊ້ຢູ່ທີ່ມູນນິທິຂອງພວກເຮົາເປັນປະຈໍາເຊິ່ງມັນເໝາະສົມແລະງ່າຍໃດສໍາລັບການສົ່ງເຄື່ອງຂອງທີ່ທ່ານມີແລະຢາກບໍຈາກໃຫ້ກັບມູນນິທິຂອງພວກເຮົາ. ດັ່ງທີ່ເປັນສູນມູນນິທິອະນຸລັກສັດປ່າທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນຕອບແທນ, ພວກເຮົາຍິນດີຢູ່ສະເໝີໃນການຮັບເອົາເຄື່ອງຂອງຕ່າງໆທີ່ທ່ານນໍາມາບໍລິຈາກເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອການປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ທີ່ສູນມູນນິທິຂອງພວກ.

ເຊິ່ງນີ້ແມ່ນລາຍການຕົວຢ່າງຂອງເຄື່ອງທີ່ນໍາມາບໍລິຈາກ ແຕ່ວ່າບໍ່ແມ່ນພວກເຮົາຕ້ອງການພຽງເທົ່ານີ້, ພວກເຮົາຍິນດີຮັບເອົາເຄື່ອງຂອງຕ່າງໆທີ່ຈໍາເປັນນໍາມາໃຊ້ໃນສູນມູນນິທິຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າວ່າທ່ານຢາກບໍລິຈາກເຄື່ອງຂອງທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນລາຍການນີ້, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາກ່ອນ.

ການເບິ່ງແຍງສັດ

 • ອາຫານພິເສດ ແລະ ອາຫານເສີມໃຫ້ສໍາລັບສັດທຸກໆຊະນິດ
 • ກະແຈທຸກລຸ່ນທຸກຂະໜາດ
 • ຖົງມື/ ອຸປະກອນຈັບສັດ
 • ຂວດນົມເດັກ, ໝາ, ແມວ ( ໃຫ້ສໍາລັບລິງ )
 • ອຸປະກອນຄວາມຮ້ອນ-ກະຕຸກນໍ້າຮ້ອນ, ສາກວັດແທກອຸນຫະພູມແລະເສື່ອອົບໄມໂຄຼເວຟ
 • ອຸປະກອນທໍາຄວາມສະອາດທຸກຊະນິດ

ການຕົກແຕ່ງ

 • ເຄື່ອງຫຼີ້ນຂອງໜາເຊັ່ນລູກບານ ແລະ ຕຸກກະຕາ
 • ນໍ້າຫອມ, ສະໝຸນໄພແຫ້ງ ແລະ ນໍ້າມັນພຶດທໍາມະຊາດ
 • ເປົ່າຟອງສະບູດ້ວຍມື ຫຼື ເຄື່ອງຈັກ

ການກໍ່ສ້າງ

 • ວັດຖຸທີ່ໃຊ້ກໍ່ສ້າງທົ່ວໄປເຊັ່ນ: ເຫຼັກຕະປູ, ນ໋ອດ
 • ເຄື່ອງມືທີ່ບໍ່ເຂົ້າໝ້ຽງເຊັ່ນ ຄ້ອນຕີ, ເລື້ອຍ, ໄຂຄວງ, ຄີມ, ໄມ້ແມັດ
 • ຖົງມືທີ່ໃຊ້ເຮັດວຽກ, ຜ້າອັດປາກກັນຂີ້ຝຸ່ນ ແລະ ເຄື່ອງມືປ້ອງກັນອື່ນໆ
 • ສາຍຮັດປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ/ທຸກຂະໜາດ
 • ເຄື່ອງນຸ່ງເກົ່າໃຊ້ສໍາລັບເວລາທາສີ

ອາສາສະໝັກ

 • ປື້ມອ່ານຕ່າງໆ
 • ຫົວDVD ແລະ CD
 • ແຜ່ນເກມ
 • ອຸປະກອນສ້າງຄວາມບັນເທິງອື່ນໆ
Instagram