ອາສາສະໝັກ

ໂພສຕ໌ໂຕນີ້ຍັງມີຢູ່ໃນອີກດ້ວຍ: enEnglish

ມາຊ່ວຍພວກເຮົາສ້າງສູນຊ່ວຍເຫຼືອສັດປ່າ ແລະ ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າແຫ່ງທຳອິດຂອງປະເທດລາວນຳກັນເຖາະ

ຢູ່ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າແຫ່ງປະເທດລາວແຫ່ງນີ້ ມີສັດຫຼາຍກວ່າ 500ຊະນິດ ມີລີງຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ, ທະນີ, ໝີ, ລີງລົມ, ນົກ, ແຂ້, ກວາງ, ເຕົ່ານ້ຳ, ເຕົ່າບົກ, ເຫງັນ, ຊ້າງ, ເຫງັນໝີ, ເສືອແມວ, ເສືອດາວ ແລະ ສັດຊະນິດອື່ນໆອີກຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ວຽກຫຼັກຂອງອາສາສະໝັກແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ສັດເຫຼົ່ານີ້ມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ຊ່ວຍພວກເຮົາປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆພາຍໃນສູນຊ່ວຍເຫຼືອສັດປ່າແຫ່ງນີ້ ກໍຄືການຊ່ວຍເຫຼືອສັດປ່າໃຫ້ພົ້ນຈາກການຄ້າສັດປ່າທີ່ຜິດຕໍ່ກົດຫມາຍ ເຊິ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍຫຼາຍ ພວກເຮົາຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທ່ານເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການນີ້ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້!
ໜ້າວຽກຂອງອາສາສະໝັກແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂທີ່ທ່ານສະໝັກ, ໜ້າວຽກທີ່ສູນແມ່ນມີຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ແຕກຕ່າງກັນໄປໃນແຕ່ລະມື້.

ໂຄງການທີ່ທ່ານສາມາດສະໝັກເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ມີຄືດັ່ງນີ້:

 • ການລ້ຽງສັດ ແລະ ສ້າງກິດຈະກຳເພື່ອການສົ່ງເສີມພຶດຕິກຳຂອງສັດ ມາເຮັດໃຫ້ມືຂອງທ່ານເປື້ອນເພື່ອໂຄງການການບຳບັດຟື້ນຟູສັດ ໃນການດູແລສັດໃນແຕ່ລະມື້ ທ່ານຈະເຫັນຜົນໄດ້ຮັບທັນທີຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານເຮັດວຽກດູແລສັດ ສັດເຫຼົ່ານີ້ເປັນສັດທີ່ຫາໄດ້ຍາກ ແລະ ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍໃນທະວີບອາຊີ.
  ທ່ານ ແລະ ເພື່ອນອາສາສະໝັກຈະໄດ້ຊ່ວຍກັນລ້ຽງສັດປ່າ, ກະກຽມກິດຈະກຳເພື່ອການສົ່ງເສີມພຶດຕິກຳໃຫ້ພວກມັນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາປັບປຸງສູນຂອງພວກເຮົາໄປນຳກັນ, ທ່ານຈະໄດ້ເຮັດຫຼາກຫຼາຍໜ້າວຽກທີ່ບໍ່ຊ້ຳກັນໃນມື້ໜຶ່ງໆ!
  ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີປະສົບການໃນການາເຮັດວຽກມາກ່ອນ, ແຕ່ຖ້າທ່ານມີຍິ່ງເປັນການດີ. ກະລຸນາບອກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີປະສົບການມາກ່ອນ.
 • ສັດຕະວະແພດ ແລະ ການເຝິກງານ:ທ່ານເປັນສັດຕະວະແພດທີ່ກຳລັງຊອກຫາປະສົບການ ຫຼື ເປັນນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍທີ່ກຳລັງຊອກບ່ອນລົງເຝິກງານຢູ່ຫຼືບໍ?
  ຖ້າແມ່ນ, ພວກເຮົາຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຮງໝໍສັດທີ່ສູນຂອງພວກເຮົາ, ມາເຮັດວຽກກັບສັດປ່າເພື່ອເປັນປະສົບການ ແລະ ຊອກຫາປະສົບການໃນຫຼາຍໆວຽກງານທີ່ພວກເຮົາກຳລັງດຳເນີນຢູ່ຂະນະນີ້. ກຽມພ້ອມທີ່ຈະລຸຍວຽກໃນທຸກໆເມື່ອ, ເພາະວຽກງານຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍໂດຍສະເພາະແມ່ນທີມງານສັດຕະວະແພດຈະມີວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປໃນແຕ່ລະມື້. ບາງຄັ້ງພວກເຮົາກໍຈະໄດ້ຮັບສາຍເພື່ອໃຫ້ໄປຍຶດສັດປ່າ, ໄດ້ຮັບການບໍລິຈາກສັດປ່າເຂົ້າມາທີ່ສູນ ຫຼື ມີສັດທີ່ປ່ວຍທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ບັນດາສັດຕະວະແພດຍື່ນມືເຂົ້າໄປຊ່ວຍ. ນອກນີ້, ພວກເຮົາຍັງສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ບັນດານັກສຶກສາເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບສູນຂອງພວກເຮົານຳອີກ ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ນຳເອົາປະສົບການຈາກການເປັນອາສາສະໝັກຈາກສູນແຫ່ງນີ້ມານຳໃຊ້ໃຫ້ເກີດຜົນຫຼາຍທີ່ສຸດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມພວກເຮົາມີໂຄວຕ້າໃຫ້ພຽງຄົນດຽວເທົ່ານັ້ນ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການມາເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ, ກະລຸນາສົ່ງອີເມວລ໌ບອກເຮົາລ່ວງໜ້າ.
 • • ນາງພະຍາບານສັດຕະວະແພດ- ທ່ານເປັນນາງພະຍາບານສັດຕະວະແພດ ຫຼື ເປັນນັກສຶກສາທີ່ກຳລັງຊອກຫາບ່ອນລົງເຝິກງານຢູ່ຫຼືບໍ່? ທີ່ໂຮງໝໍສັດ ຂອງພວກເຮົາມີສັດຕະວະແພດທີ່ກຳລັງຕ້ອງການນາງພະຍາບານມາຊ່ວຍ, ເຮັດວຽກກັບສັດຕະວະແພດເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສັດປ່ວຍທີ່ມາຈາກພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ. ເພື່ອຊ່ວຍເຂົ້າໃນຂັ້ນຕອນການຜ່າຕັດ ແລະ ລ້ຽງດູສັດປ່າເຫຼົ່ານີ້ກັບທີມງານສັດຕະວະແພດຂອງພວກເຮົາ. ທີມງານສັດຕະວະແພດຈະໄດ້ຮັບສາຍເພື່ອໃຫ້ໄປຍຶດສັດປ່າໃນທຸກເມື່ອ, ໄດ້ຮັບການບໍລິຈາກສັດປ່າເຂົ້າມາທີ່ສູນ ຫຼື ມີສັດທີ່ປ່ວຍທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ບັນດາສັດຕະວະແພດຍື່ນມືເຂົ້າໄປຊ່ວຍ. ນອກນີ້, ພວກເຮົາຍັງສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ບັນດານັກສຶກສາເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບສູນຂອງພວກເຮົານຳອີກ ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ນຳເອົາປະສົບການຈາກການເປັນອາສາສະໝັກຈາກສູນແຫ່ງນີ້ມານຳໃຊ້ໃຫ້ເກີດຜົນຫຼາຍທີ່ສຸດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມພວກເຮົາມີໂຄວຕ້າໃຫ້ພຽງຄົນດຽວເທົ່ານັ້ນ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການມາເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ, ກະລຸນາສົ່ງອີເມວລ໌ບອກເຮົາລ່ວງໜ້າ.
 • ນັກສຶກສາກ່ຽວກັບສັດ - ໜ້າວຽກຂອງເຈົ້າແມ່ນເຮັດກ່ຽວກັບສັດໂດຍກົງຫຼືບໍ່? ພວກເຮົາກຳລັງເປີດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາທີ່ຕ້ອງການຂຽນບົດຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບສັດປ່າ, ການລ້ຽງສັດປ່າ ແລະ ການອະນຸລັກສັດປ່າ. ຖ້າທ່ານເຫັນວ່າການຂຽນບົດດັ່ງກ່າວແມ່ນມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ມີປະໂຫຍດຕໍ່ກັບສູນພວກເຮົາທ່ານສາມາດສົ່ງອີເມວລ໌ ແລະ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບໂຄງການຂອງທ່ານມາທີ່ສູນພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະສະໜັບສະໜຸນການຂຽນບົດເພື່ອການອະນຸລັກ.
 • ຜູ້ຊ່ຽວຊານ - ທ່ານເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ຕ້ອງການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພື່ອການປົກປ້ອງສັດປ່າຫຼືບໍ່? ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຊ່ຽວຊານດ້ານການອອກແບບ, ປະຊາສຳພັນ, Illustrator, ຖ່າຍຮູບ, ນັກໂພສະນາການອາຫານສັດ ຫຼື ນັກຝຶກການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳສັດ, ນັກອອກແບບເວັບໄຊທ໌, ຜູ້ກຳກັບ ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ ແລະ ບອກວ່າທ່ານຈະສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໄດ້ແນວໃດ

ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການເປັນອາສາສະໝັກກັບພວກເຮົາມາທີ່ [email protected]

 

ພວກເຮົາຈະບໍ່ສາມາດປະຕິບັດວຽກງານໄດ້ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກບັນດາອາສາສະໝັກ, ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜຸນທີ່ຄອຍອຸປະຖຳດ້ານການເງິນໃຫ້ພວກເຮົາສະເໝີມາ. ພວກເຮົາໄດ້ເອົາເງິນຈຳນວນດັ່ງກ່າວມາໃຊ້ຈ່າຍເປັນຄ່າທີ່ພັກ ແລະ ອາຫານໃຫ້ອາສາສະໝັກ, ສ່ວນຈຳນວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນຖືກນຳມາເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ສັດທັງໝົດ. ທ່ານສາມາດສະໝັກເປັນອາສາສະໝັກໄລຍະສັ້ນ ຫຼື ໄລຍະຍາວກັບພວກເຮົາໄດ້, ໄລຍະສັ້ນສຸດແມ່ນ 1ອາທິດ ແລະ ທ່ານສາມາດຕໍ່ເວລາການເປັນອາສາສະໝັກໄດ້ຕື່ມ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງມີຄວາມສາມາດໃນການເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບດີ ແລະ ມີທັກສະການເຮັດວຽກທີ່ດີ.

ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າແຫ່ງປະເທດລາວຫ່າງຈາກຕົວເມືອງປະມານ 60ກມ ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພວກເຮົາສາມາດຈອງລົດເພື່ອໄປຮັບທ່ານໄດ້.

ພວກເຮົາຍັງສາມາດຈອງລົດສຳຫຼັບທ່ານທີ່ເດີນທາງມາເປັນກຸ່ມ, ກຸ່ມທັດສະນະສຶກສາ, ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທີ່ [email protected]

ມາເປັນອາສາສະໝັກກັບພວກເຮົາເພື່ອເຮັດພາລະກິດໃນການປົກປ້ອງສັດປ່າ.

Instagram