ພ້ອມທີ່ຈະສະໝັກເຂົ້າໃນໂຄງການອາສາສະໝັກຂອງພວກເຮົາແລ້ວບໍ? ພວກເຮົາຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະໄດ້ພົບກັບທ່ານ! ຕື່ມຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃສ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະ ພວກເຮົາຈະຕອບກັບໃຫ້ທ່ານໂດຍໄວທີ່ສຸດ.

Please fill out the form in English.

    <


    Please note that not all dates may be available. Please wait for us to confirm your dates before booking flights!

    We are only able to pick up and drop off volunteers from Vientiane, Laos' capital, on Sundays. If you are happy to cover your own transport you may be able to start and finish on a different day. Please see our volunteer guide for more info and email us to confirm your dates are okay before checking this box!    If airport, please write flight time & number. Please note that we pick up volunteers every Sunday between 9:30-10:00 am. Please inform us of your pickup details at least 48 hours before your arrival.