ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ & ທຶນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ

ມູນນິທິອະນຸລັກສັດປ່າລາວໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກບັນດາຜູ້ອຸປະຖຳ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຕະຫຼອດຈົນເຖິງບຸກຄົນທົ່ວໄປ ໂດຍຜ່ານການບໍລິຈາກແບບຄັ້ງດຽວ ຫຼື ເປັນປະຈຳ.

ຖ້າຫາກທ່ານສົນໃຈສະໜັບສະໜູນວຽກງານຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ຢາກເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອະນຸລັກ ແລະ ສຶກສາສັດປ່າ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ!