ບໍລິຈາກ

 

ເມື່ອທ່ານ​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ມາ​ໃຫ້ ​ມູນ​ນິ​ທິ ອະ​ນຸ​ລັກ ສັດ​ປ່າ ລາວ ທ່ານ​ກຳ​ລັງ​ປ່ຽນ​ແປງ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ຂອງ​ສັດ​ທີ່​ໃກ້​ຈະ​ສູນ​ພັນ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ລາວ.

ແຕ່​ໜ້າ​ເສຍ​ດາຍ​, ດຽວນີ້ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ຮັບ​ເອົາ​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ໄດ້​ໂດຍ​ການ​ໂອນ​ຜ່ານ​ທະ​ນາ​ຄານ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ພວກ​ເຮົາ​ຫວັງ​ວ່າ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ຈະ​ໄດ້​ຕິດ​ຕັ້ງ PayPal ແລະ ວິ​ທີ​ການ​ອື່ນໆ​ໃນ​ການ​ຮັບ​ເອົາ​ການ​ບໍ​ລິ​ຈາກ!

ຖ້າທ່ານຢ​າກ​ໃຫ້​ການບໍ​ລິ​ຈາກຂອງ​ທ່ານນັ້ນ​ໄປ​ຊ່ວຍ​ສະ​ເພາະໂຄງ​ການ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ສູນນີ້ ຫຼື ທ່ານ​ມີ​ບັນ​ຫາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ຈາກ ກະ​ລຸ​ນາ​ຢ່າ​ລັງ​ກຽດ​ສົ່ງ​ອີ​ເມວ​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ທີ່ [email protected].

SCB logo

ຊື່ທະນາຄານ: Siam Commercial Bank PCL
ຊື່ບັນຊີ: CTW
ທີ່ຢູ່ບັນຊີ: 117 Lanxang-Samsenthai Road, Ban Sisaket, Muang Chanthaboury, Vientiane, Lao PDR
ບັນຊີເລກທີ່: 905-2-01819-2-840
ລະຫັດຜ່ານ: SICOLALA

ບໍລິຈາກໄປຊ່ວຍວຽກງານອັນໃດ?

ຄວາມຕ້ອງການໃນພາກສະໜາມສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຕະຫຼອດເວລາຢູ່ໃນປະເທດລາວ. ພວກເຮົາພະຍາຍາມປັບປ່ຽນທຸກການບໍລິຈາກໃຫ້ເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ສະນັ້ນ, ຫາກທ່ານບໍ່ໄດ້ລະບຸວຽກທີ່ຕ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອ ພວກເຮົາຈະນຳເອົາເງິນບໍລິຈາກຂອງທ່ານໄປໃຊ້ໃນບ່ອນທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ສຸດ. ສິ່ງນີ້ກໍ່ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າສາມາດສ້າງຜົນປະໂຫຍດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່ສັດປ່າທຸກໆໂຕເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້!