[givebutter-widget id="paV4aj"] Skip to main content

ອຸປະກອນຫຼາຍຢ່າງທີ່ພວກເຮົານຳໃຊ້ທຸກໆມື້ນີ້ແມ່ນລາຄາແພງຫຼາຍ ແລະ ຍາກທີ່ຈະຊອກຊື້ໄດ້ໃນປະເທດລາວ ສະນັ້ນ, ໃນຖານະທີ່ເປັນສູນອະນຸລັກສັດປ່າທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈສຳລັບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານບໍລິຈາກໃຫ້!

ຖ້າຫາກທ່ານຢູ່ໃນປະເທດລາວ ທ່ານສາມາດນຳເອົາອຸປະກອນໂດຍກົງມາທີ່ມູນນິທິອະນຸລັກສັດປ່າລາວ ພ້ອມທັງມາເປັນອາສາສະໝັກກັບພວກເຮົາ ຫຼື ທ່ານຍັງສາມາດຈັດສົ່ງມາຈາກຕ່າງປະເທດ – ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາສຳລັບທີ່ຢູ່ທາງໄປສະນີ.

ອຸ​ປະ​ກອນ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ

ຖ້າ​ອ່ານ​ຢູ່​ບົນ​ມື​ຖື! ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາຕ້ອງ​ການ​ໃຫ້​ປິ່ນ​ເປັນ​ລວງນອນ​ຈຶ່ງ​ຈະ​ອ່ານ​ງ່າຍ!